top of page
Leaudegem logo - web elementen-03.png

Hoe zal deze Waterzuivering precies gaan werken?

Vraag &_
Antwoord

Leaudegem logo - web elementen-03.png

Met deze waterzuiveringsinstallatie  gaan we al het afvalwater (zonder het regenwater) ontvangen in de gracht. Het afvalwater komt daar terecht in 2 grote voorbezinkputten waar het tot rust wordt gebracht en alle vaste delen gaan uitzakken. Vanuit de putten vloeit het water door naar een pompinstallatie die het afvalwater dan rechtstreeks gaat injecteren in de wortelzone van de planten. In heel deze installatie zal dus geen afvalwater te zien of te ruiken zijn. Het komt onmiddellijk terecht in de actieve zone van de plantenfilter. 

Op het einde van de plantenfilter vloeit het zuivere water er zichtbaar uit.

 

Hoe groot zal het waterzuiveringssysteem worden?  

Om een perfect zuiver resultaat te behalen, dimensioneren we deze plantenfilter naar een oppervlakte van 140 m². Deze constructie -een grote betonnen bekuiping- gaan we helemaal in de baangracht bouwen. Dit doen we zonder dat we dus een stuk van de openbare weg moeten inpalmen of afnemen. 

 

Hoe hoog zal het systeem uitsteken boven de straat?

Het systeem van Hello Water heeft een diepte van 1 m. We gaan de constructie zo diep mogelijk integreren in de baangracht.Op deze manier vermijden we dat er hinder ontstaat bij het uitrijden van de wagens van de aanpalende woningen. In de voorbereiding van het hele project worden er hoogtes uitgezet op de concrete positie zodat alles op voorhand zichtbaar wordt voor iedereen. Daarna kunnen we nog in overleg gaan met elkaar.

 

Wat wordt er van ons (de bewoners van wie het afvalwater wordt gezuiverd)  precies verwacht?

Een terechte vraag ...  We vatten het hieronder even samen in een aantal puntjes: 

  • Voor de goede werking van de waterzuivering dienen we te zorgen dat er geen  of zo weinig mogelijk regenwater met het afvalwater wordt gemengd. Het regenwater behoeft eigenlijk geen zuivering en kan perfect zo terug naar baangracht worden geleid. Historisch gezien werd vroeger beide waterstromen altijd samengebracht in 1 buis. Daar komt meteen het enige actiepunt voor de bewoners te liggen. 

  • De gemeente Ledegem stelt hiervoor een afkoppelingsdeskundige aan (Bruno Lanneau LPMC) die bij iedere woning even langs zal komen om alles in kaart te brengen hoe de waterstromen lopen. Bruno zal binnenkort contact met jullie opnemen voor een afspraak. 

  • Bruno giet daarna alles in een afkoppelingsplan en formuleert per woning een advies hoe er regenwater kan afgekoppeld worden. 

  • Bovenstaande is eigenlijk volledig gelijklopend aan de procedure mocht er een riolering met gescheiden stelsel in de straat komen te liggen. Ook dan moet het regen-en afvalwater van elkaar aangeboden worden op de straat. 

  • De kosten voor de afkoppeling en bijhorende werken worden volledig gedragen door de gemeente Ledegem

 

Moeten wij dan enkel nog ecologische zepen en wasmiddel gaan gebruiken?  

Dat mag, maar dat hoeft zeker niet. Dit plantensysteem is krachtig genoeg om alle types zepen en producten af te breken zodat deze geen schade berokkenen in het milieu. 

 

Hoe lang zullen de werken duren? 

Wij schatten in dat de totaliteit van de werken ongeveer een 4-tal weken in beslag zullen nemen.

In een ideaal scenario kunnen deze starten begin april maar dat hangt een beetje samen hoe we alles kunnen afstemmen met betrokken partijen Fluvius (ivm wegnemen elektriciteitspalen) en de Watergroep (ivm heraanleggen waterleiding die in de gracht ligt). 

 

Wordt het water nog steeds goed gezuiverd tijdens de winter? Want alle planten vallen toch helemaal stil tijdens de winter.

De planten die in het systeem groeien, zijn allemaal vaste bloeiende planten. Geen riet. Tijdens de wintermaanden sterft het bovengrondse deel van deze planten af, maar het wortelstelsel en het bacteriële leven daaromheen doet dit niet. Er is weliswaar een verminderde actie maar we leveren nog steeds een effluent (gezuiverd afvalwater) die nog steeds met glans slaagt binnen alle geldende normering die worden opgelegd op Europees niveau.

Omdat we deze decentrale aanpak als een voorbeeld willen stellen, wordt dit systeem voorzien van een resem sensoren. Waarbij de belangrijkste sensor, een spectrometrische sonde wordt . Deze  meet de kwaliteit van het gezuiverde water die het systeem zal verlaten. Al deze resultaten gaan we op deze website delen. Niet nu en dan, maar op het moment zelf dat gemeten wordt. Per uur komen er nieuwe resultaten beschikbaar en dat kunnen jullie perfect gaan meevolgen: want eigenlijk wordt dit ook een beetje jullie waterzuivering. 

Zal de weg afgesloten worden tijdens de werken?

Vanuit de Gemeente zijn er goede afspraken gemaakt met het landbouwbedrijf die het aanpalende veld bewerkt. Tijdens de werken mogen (moeten) alle betrokken aannemers zoveel mogelijk vanop het veld werken. Deze aanpak zal ervoor zorgen dat we de overlast voor bewoners en passanten zoveel mogelijk kunnen beperken. Er zullen onvermijdelijk  wel eens momenten voorkomen waarop de werken zullen hinderen -wanneer we dit weten of kunnen inplannen- zullen we dit ook goed communiceren met jullie. Een moment waarop de grote betonnen bekuiping wordt aangeleverd zal zeker vanop de Sint-Pieterstraat moeten gebeuren. We houden jullie op de hoogte. 

Wat met verder op gelegen huizen in de Sint-Pieterstraat?

Binnen het project Water-Land-Schap 2.0  (het overkoepelend Vlaamse Project) starten we met Leaudegem om dit eerste deel  te bouwen als een demonstratie van 'een decentrale aanpak tov rioleringsoplossing'. Daarvoor krijgen we financiële middelen ter beschikking vanuit de Vlaamse Overheid. In de toekomst is er de wil om deze aanpak verder uit te breiden in de directe omgeving. Maar, we willen als gemeente Ledegem liever vastberaden doorwandelen dan te lopen en te struikelen. Daarmee bedoelen we  dat we graag het eerste deel vlot bouwen en goed gaan evalueren om eventueel van daaruit verdere delen aan te pakken met deze techniek. 

Wat als blijkt dat het waterzuiveringssysteem niet goed werkt op korte termijn?

De technische partner in dit verhaal, Hello Water, heeft al meer dan 15 jaar ervaring met dit type plantensysteem. Zo werkten ze o.a. al 5 jaar mee binnen een Europees project waarbinnen het Hello Water systeem in verschillende, niet zo evidente toepassingen werd ingezet. Daarmee werd het systeem al tot op het uiterste getest en geëvalueerd door de mensen van Universiteit Gent. Zij behaalden ook het kwaliteitslabel Benor-Vlaminor die hun kwaliteiten borgt en kadert. 

Hun huiswerk is dus al goed gemaakt maar bovenstaande vraagt blijft natuurlijk wel overeind. Vanuit deze bezorgdheid wordt dit systeem volledig gemonitord met sensoren om die kwaliteit te waarborgen en waar nodig stuurt Hello Water de nodige aanpassingen door. Het hele systeem draait  op de natuur en daarvoor moeten we de biologie ook even de kans geven in de aanvangsfase om goed te ontwikkelen en dan zijn we vertrokken voor een lange periode zuiver water.

 

Wat als het systeem minder goed begint te werken op lange termijn?

Alle elementen binnen het systeem hebben een zeer lange levensduur en worden met een onderhoudsovereenkomst goed opgevolgd. Het substraat -het materiaal waarin de planten leven-  heeft een minimale goede werking van een 20-25 tal jaar. Daarna kan er verzadiging optreden waardoor het bacteriële leven iets minder floreert. Wanneer dit het geval is, dan kan het systeem vervangen worden door het substraat uit te scheppen en nieuw substraat in te brengen met nieuwe planten. Net zoals een goede computer ook eens om de zoveel tijd eens weer opgestart moet worden waarna alles terug in zijn plooi valt. Het substraat die uit het systeem wordt gehaald is geen afval. Het kan na een regeneratie-periode terug worden ingezet in een nieuw systeem. Volledig circulair dus! Net zoals het beton die hier wordt gebruikt maar dat kan je verder op website meer over lezen.

 

Waar kan ik terecht met vragen? 

Op deze website staat er een contact-knop. Daarmee kan je je vraag op opmerking neerpennen en dan komt die terecht bij onze Nele en Tim - medewerkers van de dienst Grondgebiedszaken in Ledegem. Zij proberen deze vragen of bezorgdheden zo snel als mogelijk te beantwoorden. 

Het antwoord kan bvb ook zijn - we weten het niet zeker maar we zoeken het op voor u !  Als de vraag + antwoord nuttig zijn voor iedereen dan nemen we deze ook mee op in deze pagina. 

bottom of page